Základní informace

 Základní údaje o poskytovaných službách

Název: Domov Na Výsluní, Hořovice
Sídlo: Hořovice, Pražská 932, PSČ 268 01
Zřizovatel: Město Hořovice
Statut: příspěvková organizace
IČO: 70539456
Telefon: 311 514 895, 311 514 705
E-mail: info@seniori-navysluni.cz
Web: www.seniori-navysluni.cz
Ředitelka: PhDr. Mgr. Bc. Drahomíra Boubínová
(viz Dokumentace – Zřizovací listina)

Druh poskytovaných služeb
Domov pro seniory

Kapacita zařízení 
Celková kapacita zařízení je 53 míst.

Místo a doba poskytování služeb 
1. Sociální služby jsou poskytovány na adrese:
Domov Na výsluní, Hořovice, Pražská 932
2. Doba poskytování služeb:
Domov pro seniory – celoročně nepřetržitě 24 hodin denně

Kdo služby poskytuje

Provoz a služby Domova Na Výsluní, Hořovice zajišťuje celkem 43 zaměstnanců. Organizační struktura (viz Dokumentace – Organizační struktura) je rozdělena tří úseků. Úsek ředitele zajištuje právní a sociální agendu, údržbu a autoprovoz. Úsek sociálních služeb zajištuje péči zdravotní, ošetřovatelskou, přímou obslužnou, rehabilitační a výchovnou. Úsek provozně – ekonomický zajištuje chod domova po stránce ekonomické, personální a provozní (stravování, praní prádla). Úklid je zajištován smluvně.

 Přehled poskytovaných služeb

Ubytovací a stravovací služby
* jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, některé i s balkonem
* lůžka s antidekubitárními matracemi a nábytkem speciálně určeným pro seniory
* zhruba polovina pokojů je vybavena polohovacími postelemi
* praní a žehlení prádla je zajištěno ve vlastní prádelně
* úklid pokojů je prováděn úklidovou firmou
* moderně vybavená kuchyně připravuje 5 jídel denně
* výběr ze dvou hlavních menu
* zajištění dietního stravování
* stravování probíhá v jídelně, na pokojích případně v jiných vhodných prostorech
* k dispozici jsou 4 společenské místnosti s televizními přijímači, kaple, knihovna, místnost
pro kuřáky a zahrada s altánem a lavičkami

Zdravotní a ošetřovatelské služby
* pravidelná ordinace praktického lékaře
* dle požadavků ordinace psychiatra, kožního a zubního lékaře
* vyšetření u odborných lékařů v nedalekém zdravotnickém zařízení
* aplikace injekcí, převazů, ošetřování ran
* podávání léků
* individuální rehabilitace dle ordinace lékaře
* zvýšená péče v době nemoci
* podpůrná léčba biolampou
* péče o klienta v terminálním stavu

Sociální péče:

Přímá obslužná péče
* podpora a pomoc při chůzi a pohybu, polohování
* podpora a pomoc při stravování a přijímání tekutin
* podpora a pomoc při péči o osobní hygienu a oblékání
* podpora a pomoc při úpravě lůžka a péči o prádlo
* podpora a pomoc při úklidu pokoje a osobních věcí
* podpora soběstačnosti, podpora životní aktivizace
* doprovod klienta na lékařské vyšetření
* využití moderních pomůcek – zvedací zařízení, sprchové sedáky, sprchové lůžko, schodolez

Rehabilitační a aktivizační služby
* pravidelná skupinová cvičení
* nácvik chůze, sebeobsluhy
* nácvik jemné motoriky
* cvičení s míči a thera-bandy
* cvičení na rotopedu a šlapadlech
* masáže
* dechová cvičení
* pobyt na čerstvém vzduchu
* vycházky a výlety
* doprovod k lékaři, na úřady
* malování, ruční práce
* četba, půjčování knih, společenské hry, internet
* muzikoterapie, videoprojekce
* pečení, vaření
* canisterapie
* společná posezení a oslavy

Další služby sociální péče
* sociální poradenství
* podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb – doprovod klienta za účelem
vyřízení osobních záležitostí, sdělení případně vysvětlení informací
* podpora a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou dle přání klienta
* podpora a pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů – jednání
s úřady, peněžními ústavy, soudy, zájmovými a společenskými organizacemi apod.

Fakultativní služby

* služby poskytované nad rámec základních služeb podle individuálního přání a potřeby
klienta (viz Volitelné služby)
 Zprostředkované služby
* kadeřnictví
* pedikůra
* masáže
* občerstvení
* kontakt s úřady a institucemi veřejné správy
* duchovní služby
* spolupráce s místní organizací Svazu tělesně postižených
* zapůjčení kompenzačních pomůcek – invalidní vozíky, chodítka, polohovací lůžka, zvedací
hrazdy apod.
* kulturní, společenské a sportovní akce
* návštěvy klientů – doporučená doba od 9,00 do 19,00 hodin.

Uhrada za pobyt a stravu
Úhrada za pobyt a stravu v domově pro seniory se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a souvisejících předpisů.

V případě zájmu o poskytování sociálních služeb v našem zařízení odevzdejte vyplněnou Žádost o poskytnutí sociálních služeb do domova pro seniory spolu s přílohami na sekretariát Domova Na výsluní, Hořovice. Zde o podaných žádostech vedeme evidenci a rádi Vám zde poskytneme i podrobnější informace o poskytování sociálních služeb v našem zařízení. Po předběžné domluvě Vám také velice rádi umožníme osobní návštěvu našeho zařízení.

 * DS – domov pro seniory, PS – pečovatelská služba, OS – odlehčovací služba, DPS – dům s pečovatelskou službou, PNP – příspěvek na péči 

Comments are closed.