Základní informace

 Druh poskytované služby
Odlehčovací služba

Odlehčovací službu provozuje Domov Na Výsluní, Hořovice v objektu domova pro seniory od 1. května 2008.
Odlehčovací službu poskytuje jako pobytovou službu osobám starším 18ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
Kapacita 5 míst

 Místo a doba poskytování služby
1. Odlehčovací pobytové služby jsou poskytovány na adrese:
Domov Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932
2. Služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin po sjednanou dobu

 Poskytované služby v odlehčovacích službách odpovídají “ balíčku“ , který si vybírá klient spolu s pečující osobou. 

Balíček služeb obsahuje:

•ubytování stravování
•příprava pokoje
•základní činnosti v rámci odlehčovací služby vymezené zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách
•fakultativní služby – např. služby fyzioterapeuta – nácvik a upevňování motorických dovedností
  
Klienti mohou využívat také volitelných služeb dle platného ceníku organizace. 
  
V práci s klientem převažuje metoda osobního, individuálního přístupu, snaha o rozpoznání konkrétních potřeb a jejich respektování se zřetelem na ochranu práv a zájmů klienta. Pozornost je věnována individuálním zvláštnostem každého klienta vyplývajícím z jeho zdravotního stavu. Tomu odpovídá i flexibilita služeb a skladba zaměstnanců od pracovníků zabezpečujících zdravotní péči, pracovníků v sociálních službách, kteří vykonávají přímou obslužnou péči, fyzioterapeuta, pracovníků zajištujících výchovnou nepedagogickou činnost až po sociální pracovníky.  

 Materiální a technické zabezpečení služby: 
Uživatelé jsou ubytováni dle jejich zdravotního stavu, schopnosti samoobsluhy, míry dohledu a potřeby v pokoji s maximálně čtyřmi lůžky.
Pokoj je vybaven polohovacími lůžky s jídelními stolky, komodami, šatní skříní, stolem s křesílky, popř. dalším nábytkem na přání klienta.
Vzhledem k tomu, že objekt byl uveden do provozu v roce 2000, je jeho vybavení na vysoké úrovni. Nábytek je určen speciálně pro seniory. K pokoji patří i bezbariérové WC. Celý domov je bezbariérový.
Domov má moderně vybavenou kuchyň a prádelnu. Kromě provozoven kadeřnice, pedikérky navštěvuje domov také masér. Drobné nákupy si klienti mohou obstarávat v bufetu provozovaném Domovem Na Výsluní, Hořovice. V objektu jsou také 4 společenské místnosti a knihovna, které jsou určeny k zájmovým činnostem klientů (vyšívání, pletení, malování, sledování televize). Klienti mohou využít také zahrady s altánkem.
Pobyt je realizován na základě žádosti a smlouvy uzavřené na dobu určitou.
Odlehčovací služba je provozována za finanční podpory Středočeského kraje.

 

 * DS – domov pro seniory, PS – pečovatelská služba, OS – odlehčovací služba, DPS – dům s pečovatelskou službou, PNP – příspěvek na péči 

Comments are closed.