Poslání a cíle

Posláním pečovatelské služby je prostřednictvím jejích služeb napomáhat svým klientům zachovávat lidskou důstojnost, podporovat je  a pomáhat jim v činnostech, které potřebují pomoci zajistit k životu ve svém přirozeném prostředí.

Cílem pečovatelské služby je podílet se na zajišťování obvyklého způsobu života klientů, kteří mají z důvodů věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, sníženou schopnost samostatně zajistit všechny své životní potřeby.

 Základní zásady poskytování pečovatelské služby:

–   služba je poskytována kvalifikovaným personálem na vysoké odborné úrovni

–   personál poskytující službu se průběžně vzdělává a zdokonaluje a nově získané poznatky a zkušenosti využívá v praxi

–   pečovatelská služba je poskytována stejným způsobem bez rozdílu všem potřebným lidem

–   s klientem pečovatelské služby je jednáno jako s rovnocenným partnerem s citlivým a lidským přístupem

 Okruh klientů pečovatelské služby:

–   služba se poskytuje zejména obyvatelům domu s pečovatelskou  službou Domova Na Výsluní

–   služba je poskytována i ambulantním či terénním způsobem dalším občanům Hořovic závislým na pomoci jiné osoby, kteří o službu požádají a je s nimi uzavřena smlouva o jejím poskytování

 Rozsah poskytovaných služeb:

–   pomoc při zvládání  běžných úkonů péče o vlastní osobu

–   pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

–   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

–   pomoc při zajištění chodu domácnosti

–   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

–   další volitelné služby individuálně dohodnuté s jednotlivými klienty

 Zajištění poskytovaných služeb:

–   poskytovatel má k dispozici kvalitní zázemí v domově pro seniory, kde disponuje vlastní kuchyní s personálem schopným zhotovit kvalitní jídla, včetně dietních a prádelnou, umožňující díky kvalitnímu vybavení i personálu praní a žehlení prádla pro své klienty

–   poskytovatel disponuje kvalifikovanými registrovanými zdravotními sestrami a proškolenými sociálními pracovnicemi s akreditací a dlouhodobou praxí

–   poskytovatel má k dispozici vozový park a proškolený personál umožňující rozvoz jídel a další terénní služby dle přání klientů

 

Všechno materiální i personální vybavení je Domov Na Výsluní, Hořovice připraven využít pro své klienty jak v domově pro seniory tak pro klienty odlehčovací i pečovatelské služby, aniž by jakýkoliv druh služby upřednostňoval na úkor druhé.

Comments are closed.