Základní informace

 Druh poskytované služby
Terenní pečovatelská služba – převážně na území města Hořovice
Ambulantní pečovatelská služba – v objektu Domova Na Výsluní
 Kapacita zařízení
Terenní pečovatelská služba 260 klientů
Ambulantní pečovatelská služba 6 klientů

 Popis realizace poskytování sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována  seniorům se sníženou soběstačností
z důvodu věku či chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiného člověka při zvládání péče o sebe sama a o domácnost.

Terénní pečovatelská služba je poskytována převážně klientům z města Hořovice.
Dále je poskytována klientům Domu s pečovatelskou službou v Hořovicích.
Ambulantní pečovatelská služba (APS) je poskytována v prostorách domova pro seniory.
Klienti mají k dispozici odpočinkovou místnost, při zajištění služeb jsou využívány moderní poznatky
a kompenzační pomůcky. Aktivizace klientů je realizována společně s klienty domova pro
seniory.

Uživatelé se o službách PS mají možnost dozvědět z internetových
stránek, na sociálním odboru Městského úřadu v Hořovicích a informačních letáků.
Na základě zkontaktování pečovatelské služby uživatelem či jeho rodinou, je sociální pracovnicí
provedeno sociální šetření, při kterém se stanoví základní cíle a požadavky uživatele. Jejich
znění je zakomponováno do přílohy Smlouvy o poskytování sociálních služeb. Obsah přílohy
je pravidelně revidován.

 V rámci PS je poskytována:
* pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
* pomoc při osobní hygieně a oblékání
* donáška obědů a pomoc při přípravě ostatních jídel
* pomoc při obstarávání osobních záležitostí
* nácvik jednoduchých denních činností a dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
* manipulaci s pomůckami, prádlem, udržování čistoty.

Tyto služby jsou uživatelem hrazeny dle platného ceníku.
Pracovnice pomáhají podporovat soběstačnost klientů PS. Péče je poskytována s ohledem na
individuální potřeby klienta. Nejčastěji prováděné úkony jsou: poskytnutí jídla nebo pomoc
při jeho zajištění, nákupy, běžné i velké úklidy, dohledy, pochůzky po městě i doprovod k
lékaři.
Smluvně je ve vedlejším objektu DS zajištěna služba pro klienty PS kadeřnice
-pedikérka, masér, magnetoterapie či možnost praní prádla.

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí: 7:00 – 19:00
úterý: 7:00 – 19:00
středa: 7:00 – 19:00
čtvrtek: 7:00 – 19:00
pátek: 7:00 – 19:00
sobota: 7:00 – 19:00
neděle: 7:00 – 19:00

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí: 6:00 – 20:00
úterý: 6:00 – 20:00
středa: 6:00 – 20:00
čtvrtek: 6:00 – 20:00
pátek: 6:00 – 20:00
sobota: 8:00 – 13:00
sobota: 8:00 – 13:00

 

* DS – domov pro seniory, PS – pečovatelská služba, OS – odlehčovací služba, DPS – dům s pečovatelskou službou, PNP – příspěvek na péči 

Comments are closed.